Szolgáltatásfejlesztési modellek (SZM)

A projekt keretében kidolgozott szolgáltatásfejlesztési modellek végső verziói az alábbi kiadványszerkezetben jelentek meg:
(A linkre kattintva letölthetők!)

Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 1.
Közösségi művelődés, ISBN 978-963-651-493-8    
               Ifjúságfejlesztés
               Közösségi művelődés
               Közösségfejlesztés

Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 2.
Közösségi információ, ISBN 978-963-651-494-5    
               Infópont
               Kultúrnet
               Erőforrás térkép
               Adatbánya

Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 3.
Közösségi tanulás, ISBN 978-963-651-495-2    
               Tankör
               Felnőtt tankör
               Szépkor Kör

Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 4.
Közösségi erőforrások, ISBN 978-963-651-496-9    
              Civil tér
              Önkéntes
              Értékőrző

Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 5.
Magadura, ISBN 978-963-651-497-6    
             Karrier
             Magadura

Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 6.
Egészséges közösség, ISBN 978-963-651-498-3    
             Babaklub
             Egészségfejlesztés

Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 7.
Közösségi problémakezelés, ISBN 978-963-651-499-0    
             Párbeszéd
             Villámhárító
             Sorsfordító

Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 8.
Köz-Könyv-Tér, ISBN 978-963-651-500-3    
             Köz-könyv-tér
             Olvasásfejlesztés
             Könyvtári tudásközpont

Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez 9.
Agórák és térségük, ISBN 978-963-651-501-0    
             Agóra integrál
             Agóra térségközpont


Ifjúságfejlesztés

Témavezető: Bodor Tamás. 
Ifjúsági szolgáltatások működtetése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és nyomon követése: az ifjúsági szolgáltatás; ifjúsági információs szolgáltatás; a fiatalok részvétele, vagyis a fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása. Ifjúsági közösségfejlesztés, közösségi és közösségi működtetésű, multifunkcionális terek fiatalok számára, ifjúsági rendezvény- és programszervezés.
SZM1 Ifjúságfejlesztés
Letölthető előadás

Közösség és művelődés
Témavezető: Cs. Nagy Ágnes.
A település hagyományainak feltérképezése, helyi igények felmérése, programterv kialakítása, forrásszervezés.  Közművelődési folyamatok szervezése, közösségi események és folyamatok tervezése, szervezése és megvalósítása: információs tevékenység; felnőttképzési, ismeretet, képességet, készséget fejlesztő alkalmak; művelődő közösségek tevékenységei; rendezvényszervezés, a településen kívül rendezett eseményre való látogatás szervezése. 
SZM2 Közösség és művelödés
Letölthető előadás

InfoPont
Témavezető: Ditzendyné Frank Mariann.
Alapszolgáltatások: információs technológiai eszközök használata és rendelkezésre bocsátása, segítségnyújtás azok használatában. Szakmai szolgáltatások: közhasznú információszolgáltatás, elektronikus ügyintézés, tanácsadás, képzések szervezése, szervezeti információ, kapcsolódó rendezvények és kiegészítő szolgáltatások. A szolgáltatás metódusai: személyes és virtuális információ szolgáltatás, online információszolgáltatás.
SZM3 InfoPont

KulturNet
Témavezető: Molnár Szilárd.
A közösségi internet hozzáférési helyek alapfunkciói. A szélessávú internet-ellátottság növelése. Nyilvános és közösségi hozzáférés. Digitális írástudás, digitális megosztottság. Társadalmi innováció (szívességbank, szomszédsági szolgáltatások) IKT eszközök támogatásával. Hasonló szolgáltatások feltérképezése, együttműködői kör kialakítása, lakossági igények meghatározása. Nagyobb szolgáltatáscsomagok a működő közösségi internet hozzáférési pontok tapasztalatai alapján.
SZM4 KulturNet

Közösségfejlesztés
Témavezető: Kovács Edit.
El-, és befogadó légkör az IKSZT-ben. Külső jelenlét, az emberek aktív bevonása. A társadalmi részvétel rendszerének legfontosabb elemei. A módszerek helyes megválasztása. A közösségi fejlesztő munka fázisai. Alkalmazható módszerek: a közösségi felmérés, mint komplex, alapozó módszer (közösségi interjúk; közösségi beszélgetések közösségi kérdőív; elemzések); a jövőműhely; a kép-hang módszer; gyűjtések szervezése és további aktivizáló módszerek.
SZM5 Közösségfejlesztés
Letölthető előadás

Civil Tér
Témavezető: Szablics Bálint. 
Civilek az IKSZT-ben. A civil szektor szerepe és szabályozása, civil stratégia. A civil szervezetek számára biztosítandó szolgáltatások előkészítése: a civil szervezetek és tevékenységük, az ügyfélkör megismerése, sajátosságai. Helyszín biztosítása civil szervezetek számára: a közösségi tér és annak eszköztára. Szakmai háttér koordinálása, segítése. Alapvető szolgáltatási típusok: képzés, tanácsadás, infrastruktúra biztosítása. A szolgáltatási tevékenység tartalmi elemei.
SZM6 CivilTér
Letölthető előadás

Tankör
Témavezető: Monostori Éva.
Infrastrukturális és személyi háttér a gyermekek közösségi, kulturális- és szabadidős tevékenységeinek gazdagítására, személyiségük és önismeretük fejlesztése. Tankör indítása. Az eredményesség tervezése és biztosítása. Kooperatív tanulás. Az értékelés fontossága a tanulókörökben. Egyéni fejlesztési tervek készítése a tankörökben. A tanulók megismerésének főbb alapelvei. Miért jobb a tanulókör?
SZM7 Tankör

Babaklub
Témavezető: Monostori Éva.
A leendő szülők, kismamák és 0-5 éves korosztályú gyerekek számára tárgyi és közösségi tér biztosítása. Felkészítés a szülésre, illetve a gyermek fogadására, gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás, egyéni és csoportos konzultációk biztosítása. A családok jövedelem kiegészítésének, az anyák munkaerő-piacra való visszatérésének támogatása és erősítése úgy, hogy mindvégig figyelemmel van a gyermek egészséges testi és lelki fejlődésére.
SZM8 Babaklub

Egészségfejlesztés
Témavezető: Bodor Tamás. Szakértő: dr. Kishegyi Júlia
Az emberek életmódjának javítása, közvetlen környezetük, egészségük kedvező befolyásolása. Egészségfejlesztési programok megvalósítását célzó szolgáltatások. Az IKSZT-k korábbi egészségfejlesztési tapasztalatainak áttekintése. Mi számít egészségfejlesztési programnak? Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos munkaterv elkészítése. A célcsoportnak megfelelő program és módszer kiválasztása. Programok, események szervezése. Monitorozás, értékelés, újratervezés.
SZM9 Egészségfejlesztés
Letölthető előadás

Erőforrástérkép
Témavezető: Ditzendyné Frank Mariann
A települési erőforrások feltárásának közösségi módszerei, erőforrástérkép készítése, forrásbevonás, pályázatok készítése és menedzselése. Erőforrástérkép készítése, illetve összeállításának segítése. Pályázati, pénzügyi forrástérkép összeállítása, illetve részvétel annak készítésében. Pályázatírás, pályázati tevékenység segítése. Pályázati, illetve forrásbevonással kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás. Adományszerzési, forrásteremtési tájékoztatás, tanácsadás
SZM10-11 Erőforrástérkép
Letölthető előadás

Adatbánya
Témavezető: Molnár Szilárd.
Adatbázisok fejlesztése, adat és információkezelés, közösségi informatika. Modern információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszköz használata, és hatása a közösségi és intézményi szintre. Alkalmazások, eszközök szintjén a kisközösségi adat- és információ-kezelés lehetőségei. Információ-menedzsmenti feladatokkal szorosan összefüggő IT-mentor, IT tanácsadói szerepkörök, illetve a közösségi informatika szakember feladatainak bemutatása.
SZM12 Adatbánya

Helyi nyilvánosság és Párbeszéd
Témavezetők: Tóth Pál, Ditzendy Károly Arisztid; szakértő: Herpainé Márkus Ágnes.
A helyi nyilvánosság szervezése, közéletszervezés, közösségi tervezés, párbeszédkörök szervezése, működtetése. Helyi nyilvánosság: a nyilvánosságról és annak színterei, a nyilvánosságban zajló kommunikáció. Strukturált párbeszéd: a települési tervezés és térségi együttműködés segítése közösségi tervezéssel. Párbeszédkörök, tanuló és vitakörök (egy működő példa: ökokörök).
SZM13-14 Helyinyilvánosság

Felnőtt tankör
Témavezető: Pap Luca.
Az egész életen át tartó tanulás és a közösségi művelődés kapcsolata. A tanulás fő formái, s azok alkalmazása az IKSZT-ben. Fejlesztési célok kitűzése: tudásanyagok, kompetenciák. A felnőttek tanulásának, a tanulás támogatásának módszerei, színterei és eszközei. A felnőttek tanulási alkalmainak lépései, tervezése. Az IKSZT tevékenységének kettős célja: a felnőttek motiválása, illetve hiánypótló, tudás- és személyiségfejlesztő, az integrációt segítő tanulási lehetőségek biztosítása.
SZM15 Felnőtt tankör

Villámhárító
Témavezető: Geskó Sándor.
Segítő, támogató tevékenységek biztosítása, amelyek a helyi társadalom szereplőit segítik a helyben kialakuló konfliktusok kezelésében, megoldásában, megelőzésében. A konfliktusok alapjellemzői, fázisai, alaptípusai. A problémamegoldás három paradigmája és két alapattitűdje. A munkatársak felkészítése. A szolgáltatás promóciója. Közösségi tervező fókuszcsoportok és a közösségi tervezés folyamata. A közösségi mediáció fogalma és folyamata.
SZM16 Villámhárító

Értékőrző
Témavezető: Dóri Éva.
Az Értékőrző szolgáltatási modell egy olyan gyűjtő és elemző tevékenység koordinációját jelenti, amely hozzásegíti a település lakosait saját értékeik felismeréséhez, feltárásához, azok rendszerezéséhez, szakszerű feldolgozásához és közzétételéhez. Munkaformák, folyamatok: értéktár, értékőrzők, hungarikum klub, helytörténeti gyűjtemény, értékőrző események, értékfeltáró programok. Módszerek, eszközök.
SZM17 Értékörző- Helyi értékek feldolgozása
Letölthető előadás

Sorsfordító
Témavezető: Herpainé Márkus Ágnes.
Mélyszegénységben élőket célzó, a bevonásukat biztosító tevékenységek indítása és működtetése. A szolgáltatás alapjai: diszkriminációmentesség, befogadó hozzáállás, célzott szolgáltatások és programok. Milyen a településen a szegénység arca? Hogyan lesz ebből célt érő, de nem megbélyegző szolgáltatás? Mélyszegénységben élők szükségletei. Figyelem és odafordulás. Célzott információnyújtás egyéni vagy csoportos, közösségi módokon. Kompetens segítők bevonása. 
SZM18 Sorsfordító
Letölthető előadás

Szép Kor Kör
Témavezető: Patyán László.
Az időskor jellemzői, az aktív időskor megközelítésének szemlélete. Milyen eszközökkel lehet elősegíteni az idősek részvételét a helyi folyamatokban, programokban? Az aktív időskor támogatása. Az idősek a közösségi ház életében: együttműködés, partneri viszony az idősekkel és közösségeikkel, a korosztály bevonása; szolgáltatások a közösség időskorú tagjai számára; önkéntes, kölcsönösségen alapuló tevékenységek segítése; generációk közötti szolidaritást elősegítő programok.
SZM19 Szép kor kör
Letölthető előadás

Önkéntes Kör
Témavezető: Ditzendyné Frank Mariann.
Tájékoztatás az önkéntességről, önkéntes programokról itthon és külföldön egyaránt. Önkéntesek közvetítése fogadó szervezetek felé, fogadó szervezetek regisztrálása, gyűjtése. Saját önkéntes programok szervezése, tankatalógus készítése. Szívesség bank működtetése. Szenior önkéntesség támogatása.
SZM20 Önkéntesség
Letölthető előadás

Köz- Könyv- Tér
A könyvtár közösségi-központi szerepének növelése. A könyvtári és információs szolgáltatások használatával, előnyeivel, lehetőségeivel, illetve a könyvtárban megtalálható szellemi értékek terjesztésével a kistelepülési szolgáltató helyen könyvtári szolgáltatások végzése, tájékoztató programok, előadások, képzések, klubok, szakkörök, tanfolyamok, valamint olvasókultúra-fejlesztő programok szervezése.
SZM21 Köz-Könyv-Tér

Olvasásfejlesztés, olvasásnépszerűsítés
A könyvtári részleg használatának fellendítése és az olvasók toborozása a könyvtárba. A helyi könyves kultúra fellendítése, a könyvtári szolgáltatások iránt érdeklődés növelése
SZM22 Olvasásfejlesztés, olvasásnépszerűsítés

Könyvtári tudásközpont – könyvtári működtetési ismeretek
A munkatárs eligazítása a könyvtári munkafolyamatok szakszerű ellátásának feltételrendszerében. A könyvtári rendszer szakmai követelményeinek, a könyvtári működéssel kapcsolatos könyvtári szolgáltatások rendszerének és működtetési gyakorlatának megismertetése.
SZM23 Könyvtári Tudásközpont, Könyvtár működtetési ismeretek

Agóra térségközpont
Az Agórák hatókörében működő IKSZT-k, illetve hasonló integrált közösségi intézmények, az azokat működtető szervezetek szakmai munkájának segítése, hálózati együttműködésük támogatása.
SZM24AgoraTersegkozpont

Agóra Integrál- szolgáltatásfejlesztési modell
Témavezető: Dr. Németh János István. Folyamatos, saját intézményi szervezetfejlesztésének megvalósítása, a közösségi, élmény, valamint közművelődési tanácsadó szolgáltató funkciókat megjelenítő kínálati-repertoár folyamatos megújítása, funkciók integrálása. A lokálisan és a térségben aktív közösségeknek találkozási, együttműködési lehetőség teremtése. A kistelepüléseken működő Integrált Közösségi és Szolgáltató Terekben (IKSZT-kben) a közösségi csoportok működésének megsegítése.
SZM25_Agora_Integral

Karrier Klub
Témavezető: Ditzendy Károly Arisztid.
Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése. A karriertervezés, karrierépítés, mint szolgáltatás három fontos területre fókuszál: a karrier tervezése, újratervezése; munkatapasztalat-szerzés; belépés a konkrét munkapiacra. Alapok: karrier, karriertervezés; kompetencia, kulcskompetenciák; életpálya-szakaszok, karrierperiódusok. Eszközök: munkaerő-piaci képzés, tréning; egyéni és csoportos tanácsadás; álláskereső klub.
SZM26 Karrier Klub

Magadura
Témavezető: Ditzendy Károly Arisztid.
A vállalkozói kultúra és képességek fejlesztése a közösségi munka eszközrendszerével, lehetséges formáival foglalkozik a közösségi házakban. Vállalkozás, vállalkozó, vállalkozói kompetenciák. A vállalkozói kompetenciafejlesztő tevékenység lehetséges formái (információszolgáltatás; tanácsadás, előadások, konzultációk; képzések; tréningek, játékok, vetélkedők; vállalkozásfejlesztési klub; tanulmányutak, mintaprojektek). 
SZM27 Magadura-Vallalkozasfejlesztes