Projektismertető

A projekt címe: „Többcélú közösségi terek fejlesztése”

A TÁMOP konstrukció címe: Építő közösségek” – B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése

Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.3B-12/1C-2013-0001

A projekt megvalósításának ideje: 2013.11.15 – 2015.09.15.

A projekt fenntartási időszaka: 2016.02.24 - 2021.02.23.

Támogatás összege: 281 987 000 Ft

A projekt rövid bemutatása:

Szakmai módszertani fejlesztő projektünk célja a többfunkciós közművelődési intézmények szolgáltatásainak közösségi alapú fejlesztése.

A projekt megvalósításával célkitűzésünk, hogy megfelelő háttértámogatást biztosítsunk a TÁMOP-3.2.3/B-12/1 A/B pályázati konstrukcióban nyertes 100 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és 3 Agóra részére, hogy azok a helyi társadalom megújulásának, a vidék kulturális fejlődésének motorjai és központjai legyenek.

A rugalmas szolgáltatáskínálat kialakításának, illetve a megújulásra való képesség erősítése érdekében 25 különböző adaptációs modellt alakítunk ki. Továbbképzésekkel, illetve szakmai tanácsadással támogatjuk a mintaprogramok helyi adottságokhoz való minél szorosabb illesztését, beindítását. A többfunkciós működésből adódó együttműködések létrejöttét kutatásokkal, hálózatszervezéssel, találkozási alkalmakkal, műhelyekkel és szakmai honlap működtetésével segítjük. A konvergencia régiókban 19 megyei referens nyújt szakmai tanácsadást a közösségi művelődési intézmények munkatársai számára.

A projekt során partnerségi együttműködést kínálunk a fenti pályázati konstrukcióban nyertes szervezetek számára, majd az elért eredmények tapasztalatait is felhasználva tovább támogatjuk minden működő IKSZT és Agóra, Agóra Pólus intézmény szakmai munkáját. A projekt eredményeiről országos konferenciákon számolunk be.

A projekt eredményei és azok további hasznosíthatósága:

A program kezdetén és végén komplex kutatást végzünk, melynek eredményei a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Operatív Program tervezéséhez nyújthat háttér adatokat.

Az adaptációs modellek a közösségi művelődésben feladatokat ellátók számára új szolgáltatási területek elindítására adnak lehetőséget az alábbi tématerületekben:

 • ifjúsági részvétel,
 • közösségi művelődés,
 • adat- és információ szervezés,
 • információs szolgáltatások,
 • közösségfejlesztés,
 • civil szervezetekkel való együttműködés,
 • iskolai felzárkózás segítése,
 • a 0-5 éves kisgyermekek fejlesztése,
 • egészségfejlesztés,
 • a települések erőforrásainak feltérképezése,
 • helyi nyilvánosság,
 • párbeszéd-körök,
 • tankörök,
 • konfliktuskezelés,
 • értékőrzés,
 • mélyszegénységben élők integrációja,
 • aktív időskor,
 • önkéntesség,
 • olvasókörök,
 • tudásközpontok.

A modelleket módszertani kiadvány formájában is publikáljuk.

A szolgáltatásfejlesztés érdekében 7 szakmai képzést dolgozunk ki, melyeket a projekt zárása után is képzési kínálatunkban tartunk.

Készítette: Kiss Gábor Boldizsár 
2014. szeptember 4.

Kedvezményezett neve: Nemzeti Művelődési Intézet

Támogatás mértéke: 100%.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. szeptember 15.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Készült az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a Nemzeti Művelődési Intézet megbízásából.