Partnerintézmények

IKSZT Egerszalók

Alapadatok

A fenntartó szervezet típusa:Önkormányzat
A szervezet típusa:IKSZT
Régió:Észak-Magyarország
Megye:Heves megye
Járás:Egri járás
Intézmény címe:3394 Egerszalók, Kossuth út 17.
Telefonszám: +36 20 9414127
Weboldal(ak): http://www.egerszalok.hu/faluhaz
Vezető neve: Gyüre Mariann
Vezető beosztása: IKSZT vezető

Ismertető

2011 őszétől a volt Faluház Egerszalókon Integrált Közösségi Szolgáltató Térként működik. Mit is jelent ez? Szellemiségében a régi művelődési ház a Faluház, azonban egy komplex feladatellátást szolgáló, az emberek találkozását biztosító „közösségi térszerkezet”. Egymásra épülve, egymást felerősítve igyekszünk elérhetővé és hozzáférhetővé tenni a lakosságot érintő közszolgáltatásokat, továbbá a civil szféra kezdeményezéseit. Fő profilja továbbra is a kultúraközvetítés, az oktatás-képzés által megvalósuló önművelés, a hagyományőrzés, a nonformális képzések, ám a kulturális funkciók mellett többféle munkaszervezetnek, közszolgáltatásnak: eMagyarországPont, Tanoda (fejlesztő foglalkozások 0-5 éves gyermekeknek), Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont, Foglalkoztatási Információs Pont (FIP Pont), Ifjúsági Információs Pont, más civil szerveződés) egymás melletti működésének biztosít otthont.Kezdetben sokat gondolkodtunk azon, hogyan járulhatna hozzá a kistelepülés népművelőiből, könyvtárosaiból, társadalmi segítőiből, eTanácsadóiból verbuválódott munkaközösség a vidéki élet minőségének javításához,az információs technológiák térnyerésével kialakuló társadalmi kihívások megoldásához, a versenyképesség növeléséhez, a munkanélküliség csökkentéséhez, a társadalmi kohézió és az állampolgári részvétel növeléséhez, valamint az életminőség javításához, hogyan segíthetik településeik lakóit,a digitális írástudás terjesztését.Egerszalók egy közel 2000 lelket számláló kistelepülés a Mátra és a Bükk között, a Laskó patak völgyében. Itt a településvezetők korán felismerték azt, hogy a falu magában hordozza a felzárkózás lehetőségét a turizmus szervezésével, a környék településeinek magasabb szintű összefogásával. Föl kellett ismerniük azt is, hogy a közel 150 falusi vendégház üzemeltetőinek jelentős része „már régebb óta fiatal” és az iskolai tanulmányai nem terjedtek ki a számítógép- és internet használat elsajátítására. A kisvállalkozóink, őstermelőink nagy része életében nem adott be adóbevallást, nem rendelkezett email címmel és nem használt ügyfélkaput. Gazdasági érdek volt ezeknek az embereknek a felkarolása. Támogatni kellett a helyi közép- és kisvállalkozókat, segíteni abban, hogy hogyan intézhetik ügyeiket az infokommunikációs eszközök használatával, - egyrészt internet hozzáférést, másrészt tanácsokat kellett tudni adni részükre, alkalmassá kellett tenni őket az infokommunikációs alkalmazások használatára. Meg kellett tanítani, hogyan használják a levelező programokat, böngésszenek, rendeljenek az interneten, építsék kapcsolataikat, reklámozzanak, segíthessék saját termékeiket a piacra jutásban. Ahhoz, hogy egy kistelepülés fejlődni tudjon, kellett és kell egy segítő, aki meg tudja fogni a lakosok, az intézmény vagy településvezetők, a civil közösségek véleményvezéreinek, vezetőinek kezét, aki tenni tud azért, hogy az információs társadalom fejlődését akadályozó tényezők, a digitális írástudatlanság és az ebből származó társadalmi kirekesztettség csökkenjen.Idegenforgalmi szempontból kiemelt településként az itt lakók mellett az idelátogató turisták népes tábora egyre nagyobb számban veszi igénybe eMagyarország Pontunkat az IKSZT épületében. Az elmúlt években számos számítógép felhasználói tanfolyamot indítottunk nyugdíjasoknak és kismamáknak. Lakossági motivációs napokat és képzéseket szervezünk. Friss hírekkel, információkkal látjuk el a falu honlapját, közösségi oldalait. Új elemként célcsoportoknak kommunikációs napokat tartunk – ilyen az őstermelőknek, kisvállalkozóknak az e-Bevallás és elektronikus ügyintézés. Segítjük a turisztikai szolgáltatókat a naprakész információk feltöltésének, szállásfoglaló rendszerek kezelésének elsajátításában. Nagy eredménynek tartjuk, hogy segítségünkkel több hátrányos helyzetű lakosnak sikerült állást találni, önéletrajzok, motivációs levelek közös megírásával, a lehetőségek kutatásával és folyamatos tájékoztatással. A digitális írástudás terjesztése, az esélyegyenlőség javítása mellett aktív szerepvállalás jellemzi munkánkat a helyi közélet szervezésében, menedzselésében. Képzett eTanácsadónk összegyűjti, digitalizálja a település történéseit bemutató képeket, plakátokat, szórólapokat készít, prezentációkat a településvezetőknek pl. falugyűlésre sok képpel, összegyűjtött anyaggal, tudja szerkeszteni, vagy aktualizálni a honlapot, egyre hatékonyabban, egyre nagyobb tömegekhez érhet el az információ. A lakosok jobb boldogulását eredményezhette egy-egy közösen megszerkesztett kis hirdetés, honlap, közösségi oldal, vagy a munkanélkülieknek megírt önéletrajz, motivációs levél. A települések kommunikációjának javulása, menedzselése is új lehetőségeket jelentett, amit jó érzékkel ki is használnak a településvezetők. Az információ hozzájárulása a gazdaság sikeréhez nem kétséges.A jó gyakorlat megosztása, a kapcsolatépítés az eTanácsadók körében új lehetőségeket kínált, fölkaroltuk a környékünkön dolgozó –állami támogatás hiányában is talpon maradt eTanácsadókat. Találkozók, workshopok, digitális tananyag és motivációs játékok segítették törekvéseinket. Elkészítettük a Heves TEMOP óriás táblás játékát, mely nagyrendezvényeken családok, kisebb közösségek megszólítására, motiválására készült. A társasjáték szituációit a számítógép és internet használatával tudják megoldani a résztvevők és juthatnak célba.Figyelemfelkeltés céljából szóróanyagokat készítettünk, amelyet a szomszédos települések eTanácsadóival vagy közművelődési szakemberei segítségével, vagy megyei rendezvényeken megjelenve juttattunk el a lakossághoz. A nagyrendezvényeken, lakossági fórumokon levetített figyelemfelkeltő prezentációkkal is motiváltuk a lakosokat. Bemutattuk, hogy mennyivel könnyebb az élet az internet segítségével, a mindennapjaiban hogyan tudja hasznosítani az általunk megtanítottakat, hogyan lehet leépíteni azt a negatív attitűdöt, ami a felnőtt lakosság elzárkózását elfordulását táplálja mindenféle infokommunikációs eszköztől. A TÁMOP 2.1.2 pályázati program új lehetőségeket, mintegy 100 000 ember képzését irányozta elő. Igyekeztünk minél több falusi kisvállalkozót, őstermelőt, kismamát és hátrányos helyzetű lakost bevonni a képzésekbe. Mentori feladatokkal is segítettük a közel 100 órás képzések zavartalanságát, a tanulók nyomon követését. Az ePonton eddig főként az állampolgárok információs társadalomba történő bevezetését, az online szolgáltatások megismertetését, az eÜgyintézés megismertetését igyekeztünk segíteni; a digitális technológia fejlődésének időszakában még inkább szükség lesz a munkánkra, hogy a vidéki lakosságot a későbbiekben is segíthessük az IKT alkalmazásában.

Intézményi képei