Partnerintézmények

IKSZT Attala

Alapadatok

A fenntartó szervezet típusa:Önkormányzat
A szervezet típusa:IKSZT
Régió:Dél-Dunántúl
Megye:Tolna megye
Járás:Dombóvári járás
Intézmény címe:7252 Attala, Széchenyi u. 4.
Telefonszám: +36 74/736-128
Weboldal(ak): https://www.facebook.com/integraltkozossegi.ter?fref=ts
Vezető neve: Kőnigné Nagy Magdolna
Vezető beosztása: IKSZT vezető

Ismertető

Attala a Dombóvári járás, és egyben Tolna megye legnyugatibb, 869 fős települése. Az elvándorlás az évek során folyamatosan nő, így az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a lakosság megtartása, amit az ipar- és turizmusfejlesztéssel, munkahely teremtéssel, a szolgáltatások körének bővítésével és színvonalának javításával próbálnak elérni. 2011 november közepén kezdődött meg a település központjában álló, egykori idősek klubja épületének külső és belső átalakítása, ami 2012 áprilisáig tartott. Az IKSZT épülete a település központjában található, szomszédságában állnak a közösségi feladatokat ellátó épületek, a Kultúrház és a Tájház. A régi színterek az IKSZT-ben vállalt kötelező és választott szolgáltatásokkal kiegészülve egymásra épülő, egymást felerősítő közösségi utcarészt alkotnak a településen.Az IKSZT kialakításával Attalában a szolgáltatások száma megnőtt, illetve az addig helyileg elszórtan található szolgáltatások egy épületben kaptak helyet.Az IKSZT szolgáltatásai: Könyvtári ellátás (könyvtár terem:27 m2 ) A könyvtári szolgáltatás alapkövetelménye, hogy meg tudja szólítani a település különböző célcsoportjait, s a könyvtár a település összes lakosáé legyen. Az IKSZT fő célcsoportja a helyi kisiskolás korosztály, de a tinédzserek és a felnőtt lakosság számára is rendelkezésre állnak az ifjúsági, szépirodalmi és szakirodalmi könyvek, illetve folyóiratok. A könyvállomány évről évre gyarapodik (jelenleg kb. 2500 kötetük van). A beiratkozott olvasók száma 115 fő, amely az összlakosság 12 %-a. Közösségi internet hozzáférés biztosítása (internet terem:22 m2): A digitális írástudás a mai korban elengedhetetlen, hiszen a legtöbb információ elektronikus formában található meg. Mivel a napi ügyintézés is egyre inkább e-ügyintézéssé alakul (pl. adóbevallás, támogatások igénylése), ezért a digitális írástudás kérdése a társadalmi mobilitás egyik meghatározó tényezőjévé vált. Közművelődési programok szervezése (civil terem:35 m2):Az intézmény fő célja a helyiek identitástudatának erősítése. Emiatt lehetőséget teremtenek az alkotáshoz, az önkifejezéshez, készségfejlesztéshez. Ezáltal a település értékeit is mentik, a település hagyományait óvják.Ifjúsági közösségi programok szervezése: Célcsoport elsősorban a fiatalság, de generációs szolgáltatásról is beszélhetünk. Szakmai segítséggel a fiatalok lehetőséget kapnak közösségi kezdeményezéseikhez, aktív alkotói tevékenységüket is támogatják. Az ifjúságfejlesztés feladata, hogy a fiatalok aktívan vegyenek részt az igényeik megfogalmazásában. Ifjúsági információs pontot működtetnek, ahol rendszerezetten elérhetővé válik az információ a fiatalok számára (Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat, kulturális programok, szállás, munkalehetőség, krízis központ).Vállalkozások információhoz jutásának elősegítése: Elengedhetetlen, hogy a vállalkozók napra kész információval rendelkezzenek. Az MNVH tájékoztatási pont azért jött létre, hogy a vidéki gazdákhoz, vállalkozókhoz is eljussanak azok az információk, amellyel pályázhatnak, fejleszthetnek, beruházhatnak, és ezáltal versenyképesek maradjanak a piacon. Szaktanácsadók, adótanácsadók, szakértők segítik a vállalkozások működését tájékoztató rendezvényeink által.Munkaerőpiaci információs pont működtetése:Az IKSZT feladata az is, hogy segítse elő a munkanélkülieket munkavállalását. Önéletrajzok megírásával, ÁFSZ szolgáltatásokkal segítik az álláskeresőket. A munkaügyi hivatallal kapcsolatban állnak, akik rendszeres tájékoztatást nyújtanak az aktuális helyi, és vidéki munkalehetőségekről.Egészségfejlesztési programok szervezése:A falura jellemző az elöregedés, az öregségi index 127%. Fontos hogy az idősek egészségük védelmében, minél több szűrővizsgálaton, tanácsadáson vegyenek részt. Az IKSZT munkatársainak az is célja, hogy már kora gyerekkorban megtanítsa az alapvető higiéniai, táplálkozási szokásokat. Közösségfejlesztés:Az IKSZT a falu közösségi színtere. Civil szervezetek, informális közösségek működéséhez gyakran hívnak tanácsadót. Helyet biztosítanak a közösségeknek, irodai hátteret nyújtanak, ezzel segítve működésüket.Tanfolyamoknak biztosít helyet: Az IKSZT teret ad képzéseknek, melyek segítenek a munkavállalók későbbi elhelyezkedésében. Tavalyi évben angol nyelvi és növénytermesztési képzések elindításában vettek részt, ezzel támogatva a helyi felnőttek oktatásban való részvételét. Helyiségek bérbeadása – Takarékszövetkezet (18 m2): Az IKSZT-ben helyet foglaló vállalkozással az intézmény komplexitása tovább bővül, hiszen itt helyben intézhető minden pénzügyi tranzakció. Programjaik:Az IKSZT munkatársai folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, hogy minél több és változatosabb programot nyújtson az intézmény a lakosok számára. A TÁMOP keretében kiírt „Építő közösségek” című pályázati konstrukcióra is sikeresen pályáztak” Építő közösségek az Attalai IKSZT-ben” címmel.A projekt célja az Attalai IKSZT multifunkcionalitásából adódó szinergiák létrejöttének biztosítása. A nyert támogatás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az IKSZT a helyi társadalom megújulásának, a település kulturális fejlődésének motorja és középpontja legyen.Célcsoport: Korra és nemre való tekintet nélkül, bárki részt vehetett a programokon. A projektfelelősök és az IKSZT munkatársai úgy állították össze a programokat, hogy minden korosztály találjon számára megfelelőt.Feladatuknak tartják, hogy a helyi lakosság körében elinduljon egyfajta szemléletváltás. Legyenek büszkék helyi kultúránkra, hagyományainkra. A közösségi rendezvények kapcsán céljuk az, hogy erősödjenek az emberi kapcsolatok. A motiválatlanságot és pesszimizmust pedig tréningek és értékteremtő kézműves foglalkozások segítségével próbáljuk leküzdeni.A projekt célja az IKSZT által nyújtott közösségi kulturális szolgáltatások, programok körének bővítése. Ezáltal 16 féle program került megrendezésre, összesen 50 alkalommal egy éven keresztül.A közművelődési és közösségi programok az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekébenNépi mesterségek nyomában (Agyagozás, nemezelés, fafaragás, babakészítés, kosárfonás, csipkeverés, tojáshímzés):Régi idők mesterségeit mutatták be és tanítatták meg a résztvevőkkel. Fontosnak tartják azt, hogy ezek a mesterségek ne merüljenek feledésbe.Népi játékok (kukoricás játszó, csutkaépítés, gólyalábazás, páros síléc):A családi rendezvény lehetőséget adott arra, hogy a falusi közösségek által jól ismert és széles körben elterjedt tárgyi és szellemi értékekkel közelebbről is megismerkedjenek a résztvevők. A természet és az emberi környezet különféle anyagaiból készített játékok ma is igazán szórakoztató élményt nyújtanak.Közösségfejlesztés (játéksziget)A közösségi játékokon keresztül a gyerekek megtanulhatták az egymás iránti türelem, szolidaritás elvét. Az élményeken keresztül erősödik az emberi kapcsolat és barátság.Hétköznapi praktikák (önismeret, én kompetencia, szociális kompetencia, életvezetés, illem etikett és protokoll)Az önismereti programsorozat 5 alkalmán a résztvevők felfedezhették személyiségüket, tulajdonságaikat, képességeiket, szándékaikat, gondolataikat és mindezek együttes működését.Láthatatlan valóságA rendezvény fő célja, hogy a különböző fogyatékossággal élőkről tapasztalati úton szerzett ismeretet kapjunk, mely során a mindennapi nehézségeiket átélhetjük, azonosulhatunk velük. (tolókocsis közlekedés, jelnyelvi tolmácsolás, sötétszobában tájékozódás)Varázslatos kalendárium - Zeneterápia (jó játék a tánc az ének; szép jel szép csillag, rendhagyó magyar és énekóra)A mondókák, dalok dramaturgiai szálát élőzene kíséri, így a résztvevő gyerekek hangszerekkel is megbarátkozhatnak, megszólaltathatják azokat, így aktív szereplőivé válnak a közösen eljátszott meséknek.

Intézményi képei