Partnerintézmények

IKSZT Nyírvasvári

Alapadatok

A fenntartó szervezet típusa:Önkormányzat
A szervezet típusa:IKSZT
Régió:Észak-Alföld
Megye:Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Járás:Nyírbátori járás
Intézmény címe:4341 Nyírvasvári, Kossuth út 1-3.
Telefonszám: +36 (42) 630395
Weboldal(ak): http://nyirvasvari.hu/ikszt
Vezető neve: Tóth Zoltán
Vezető beosztása: egyesületi elnök

Ismertető

A Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület 2006-ban alakult. Alakuláskori céljai között szerepelt a fiatalokkal való törődés, községünk neveltje Vasvári Pál emlékének ápolása és a hagyományőrzés. 2008-tól veszünk részt pályázatokon. Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:a./ szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,b./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,c./ kulturális tevékenység,d./ kulturális örökség megóvása,e./ műemlékvédelem,f./ természetvédelem, állatvédelem,g./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,h./ emberi és állampolgári jogok védelme,i./ a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,j./ közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás.Tevékenységünk során mindvégig kiemelt figyelmet fordítottunk a közösségformálásra, a hátrányos helyzetű családokban élő fiatalok segítésére. Több alkalommal szerveztünk közösségfejlesztő táborokat hagyományőrző bűnmegelőző és honismereti tematikával. 2009-ben sikeresen vettünk részt a TÁMOP-3.3.5/A-08-1-2009 számon megjelent pályázaton. A projekt megvalósítása 2010. február 01. és 2011. december 31. történt. A programba 37 gyereket vontunk be, közülük 29 volt halmozottan hátrányos helyzetű. Egyesületünk IKSZT címbirtokos és a Faluház Integrált Közösségi és Szolgáltató tér működtetője. Közművelődési feladat-ellátási megállapodás alapján ellátja a község közművelődésének szervezését is, amely tevékenysége a település adottságaiból fakadóan nagyrészt a hátrányos helyzetű családokra irányul.Az IKSZT működtetését 2011. május 02-án kezdtük el. Az eltelt három és fél évben közel 600 program volt az IKSZT-ben, melyeken több mint 12 ezren vettek részt.Úttörő feladatot vállaltunk az IKSZT működtetésével, hiszen településünkön azt megelőzően nem volt olyan közösségi színtér, amely közművelődési tevékenység végzésére alkalmas lett volna.Infrastruktúra rövid bemutatása (pl. teremtípusok, nagyság, kültéri színpad is):Az épület egy két tantermes iskolának épült 200 m2 alapterületű ingatlan bővítésével és átfunkcionálásával jött létre. A bővítés során az alapterület a duplájára nőtt. Az utcai bejáratnál egy multifunkcionális teret alakítottunk ki, amely egy hangulatos kávézót, könyvtárat, és 6 számítógépet tartalmazó számítógéptermet tartalmaz. Rendelkezik az épület egy kisebb helyiséggel, melynek alapterülete 35 m2, ez a Tanoda tér, itt folynak a tantárgyi felzárkóztató programok és más kisebb létszámú csoportfoglalkozások, megbeszélések, klubfoglalkozások. A szomszédos Civil terem alapterülete 60 m2, klubszobának rendeztük be billiárddal és csocsó asztallal. Ez a terem ad helyet a település civil szervezeteinek, de az IKSZT-ben folyó képzéseket is itt tartjuk meg 20-25 fő részvételével.A közművelődési programok terme a legnagyobb tere az épületnek 130m2 alapterületű. Az egyik fala tükörrel van borítva, ezért tükörteremnek hívjuk. Modern technikai eszközökkel láttuk el ezt a termet, nagy felbontású WIFI-s projektor, 5.1-es hangrendszer is rendelkezésre áll, így mozifilmek vetítésére is alkalmas. Programtípusok:A programok szervezésénél igyekszünk valamennyi korosztály igényeit kielégíteni, azonban elsődleges szempontunk a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet 7. és 8. §-ában foglaltaknak való megfelelés.Kiemelt rendezvények:Kiemelt rendezvényeink első sorban a Nyírvasváriban nevelkedő Vasvári Pál életével kapcsolatos programok és megemlékezések képezik. Vasvári Napok minden év március 15-én ifjúsági és sport programok. Vasvári Pál születésének az évfordulóján (július 14-én Vasvári Pál Emléknap), halálának az évfordulóján Vasvári Pál Kerékpáros Teljesítménytúra Nyírvasvári – Kraszna – Körösfő útvonalon, melynek össztávja 238 km.Szintén kiemelkedő rendezvényünk a hagyományőrző Márton Napi Vigasságok, amelyet ez évben 4. alkalommal rendezünk meg. Szolgáltatások (bérelhető színpad, hangtechnika, táborhely is):Az IKSZT-ben igénybe vehető szolgáltatások az internet használat, fénymásolás, faxolás. Főbb együttműködő partnerek:A települési önkormányzat, a településen működő civil szervezetek, megyei könyvtár

Intézményi képei