Partnerintézmények

IKSZT Gyöngyöstarján

Alapadatok

A fenntartó szervezet típusa:Önkormányzat
A szervezet típusa:IKSZT
Régió:Észak-Magyarország
Megye:Heves megye
Járás:Gyöngyösi járás
Intézmény címe:3036 Gyöngyöstarján, Rákóczi u. 1.
Telefonszám: 06 30/815-2173
Weboldal(ak): http://www.gyongyostarjan.hu/ikszt.htm
Vezető neve: Pálosi Györgyné
Vezető beosztása: IKSZT vezető

Ismertető

A Közösségi Ház a település központjában az Általános Iskola, a Művelődési Ház, az Önkormányzat közelében található. Mindenki által könnyen megközelíthető, frekventált helyen lévő lakóházból átalakított épület. A több kis helységből álló épület, kisebb közösségi foglalkozások befogadására alkalmas, nagyobb létszámú programok a közeli Művelődési Házban kerülnek megrendezésre. Az IKSZT-ben 4 db számítógép, internet csatlakozással áll a lakosság rendelkezésére. A gépeket előszeretettel használják a gyermekek, valamint azok a fiatal és felnőtt lakosok, akiknek nincs otthon internet kapcsolata. A napi 6 órás nyitva tartásban folyamatos használatban vannak a gépek.Település neve: Gyöngyöstarján Intézmény: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (Közösségi Ház)Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 5.3.3.2.1. „A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” intézkedés része.Program célja: a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, ezen alapszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. Az IKSZT nem jelenti új intézmények (intézményrendszer) létrejöttét, a már meglévő intézményi szolgáltatási hálózatra, a közművelődési intézményrendszerre, a teleházakra, eMagyarország-, FIP-, EURODESK és ifjúsági információs pontokra és egyéb formációkra épít. Összegzi az intézmények és szervezetek tapasztalatait, amelyek az emberek találkozását biztosító "közösségi térszerkezetben", egymásra épülve, egymást erősítve tették és teszik lehetővé és hozzáférhetővé a lakosságot érintő (köz) szolgáltatásokat, továbbá a civil és üzleti szféra kezdeményezéseit.Gyöngyöstarján Önkormányzat szervezetén belül az IKSZT nem működik önálló intézményként, költségvetési szervként. E feladatokat Gyöngyöstarján Község Önkormányzat önálló szakfeladaton látja el, az egy fő teljes munkaidős és egy fő részmunkaidős közalkalmazott munkáltatói jogkörét a polgármester gyakorolja. A házban kapott helyet a falugazdászi iroda, ahol heti két alkalommal fogadja a falugazdász a helyi gazdálkodókat. Szintén a házban kapott helyet a Gyöngyöstarján Könyvtári Információs Hely (mozgókönyvtár) is. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, valamint a helyi önkormányzat szerződésben fogalmazta meg a könyvtár működtetését. A két intézmény között jól működő kapcsolat alakult ki, rendszeresek a közös programok (könyvtárbemutatók, online elérhető könyvtári információk bemutatása, vetélkedők, stb.). Háromhavonta cserélik az olvasók számára kölcsönözhető könyveket, illetve 12 folyóirat áll az olvasók rendelkezésére. A településen a kötelező nyári napközis ellátást két héten keresztül az IKSZT egyik munkatársa végzi, pedagógusi végzettséggel. Ezen kívül egy hét erdei tábor is a Közösségi Ház szervezésében kerül lebonyolításra a Mátrában lévő hidegkúti menedékházban. Rendszeres programjaink:A községben aktív a közösségi élet, melyhez megfelelő körülményeket az IKSZT biztosítja.Programok között szerepelnek író-olvasó találkozók, internet használati tanfolyamok, gazdatanfolyamok és előadások, vállalkozók részére tájékoztató rendezvények, munkakeresőknek egyéni és csoportos segítségnyújtás/előadások, egészségügyi előadások, nyelvtanfolyamok.Rendszeres foglalkozások gyermekek számára az intézményben a fonó szakkör, néptánc szakkör, dráma szakkör (IKSZT munkatársa vezetésével), kreatív rajzszakkör. A ház megnyitása óta évi két alkalommal kerül megszervezésre a Nagyi net és a Gyere netezz Te is program. Rendszeres foglalkozás immár szintén két éve a Csiribiri torna és a Kerekítő. Az előbbi a még nem óvodás gyermekek játékos mozgásfoglalkoztatója, a kerekítő pedig a babák részére nyújt mondókás foglalkozást helyi óvónő vezetésével. Kéthetente kerül sor a Baba Mama klubra, a helyi védőnő közreműködésével.A ház szervezésében működik a „Nagyi” klub, helyi nyugdíjasok szabadidős tevékenysége. A klub vezetője az IKSZT egyik munkatársa.A házban tartja próbáit a Gyöngyöstarjáni Pávakör, Nagyik és Unokák Énekkar, és a Dízel rock zenekar. Mindhárom csoport térítésmentesen használhatja a helységet, illetve mindhárom csoport munkáját segítik a ház munkatársai.2014-ben alakult a Női klub 15 fővel. Kéthetente tartják foglalkozásaikat, ahol különböző témák kerülnek terítékre a családról, a nőiségről, a gyermeknevelésről és számos témáról beszélgetnek. Terveik között szerepelnek közös színházlátogatások, kirándulások is.A Közösségi Ház és munkatársai nyitottak bármilyen kezdeményezésre, segítséget és helyt adnak különböző külső szervezetek programjaihoz. Jó kapcsolat van az intézménynek a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesülettel, akik a település Falumúzeumának gondozói. 2013-ban épült fel a Falumúzeum udvarán a Fészerszínház, a helyi lakosok adományaiból, és önkéntes munkájuk segítségével. A Közösségi Ház, a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület a Falumúzeum közös rendezvénye a Múzeumok Éjszakája és a Múzeumok Őszi Fesztiválja, melyet minden évben megrendez a település. 2013-ban csatlakozott a település a Közösségi Ház kezdeményezésére a Muzsikál az Erdő Alapítvány rendezvényéhez a Muzsikál az erdő programsorozathoz. A programban részt vesznek a helyi civil szervezetek, önkormányzat, gazdálkodók. Kétévente kerül megrendezésre a Szüretkezdő Mulatság, évente a Gyöngyöstarjáni Lucázás. Mindkét esemény közös összefogásból jön létre, az önkormányzat, a helyi civil szervezetek, borászok, intézmények segítségével.A munkaügyi hivatal munkatársai heti rendszerességgel küldik az aktuális munkalehetőségi felhívásokat. A felhívások a házban kifüggesztésre kerülnek, ill. kérésre tájékoztatjuk a munkakeresőket a lehetőségekről. Együttműködő partnereink helyi szinten: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Általános Iskola Gyöngyöstarján, Napköziotthonos Óvoda Gyöngyöstarján, Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület, Védőnői Szolgálat Gyöngyöstarján. Térségi szinten: Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség, Mátra Jövője Turisztikai Egyesület, Muzsikál az Erdő Alapítvány, Egészséges Jövőért Közalapítvány Gyöngyöstarján. Megyei szinten: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodája. Országos Szinten: MNVH Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Kiemelt programok: Női klub A klub ötlete már régebben felmerült. Az IKSZT keretei között működik egy nyugdíjas klub, és arra gondoltak a szervezők, hogy az aktív korú hölgyeknek is próbálnak valamilyen szabadidős tevékenységet szervezni. Tudvalévő, hogy a mai kor asszonyai milyen elfoglaltak, főleg vidéken. Család, munkahely, fölművelés. Szinte nincs olyan ház a településen, ahol ne lenne valamilyen földterület, szőlő, gyümölcsös, amit együtt művel a család. Szerették volna, hogy a hölgyek 1-2 órán keresztül csak magukkal foglalkoznának, azzal, ami éppen érdekli őket. A klub neve így Nőkről-nőknek. Beszélgetős délután Veled, rólunk! Sikerült olyan személyt találni a klub vezetésére, aki már előbb is felajánlotta segítségét az IKSZT munkatársainak. Így kapva kaptak az alkalmon, hogy felkérjék erre a feladatra, amit el is fogadott. Olyan közösséget szerettek volna útjára indítani, amihez be lehet csatlakozni bármikor, bárkinek a településről, sőt van már tag a szomszédos faluból is. Kéthetenként szerveznek összejövetelt, ahol mindig valamilyen témával indítják a beszélgetést: Könyvajánló, ahol női íróktól olvasnak részleteket, vagy verset. Volt drámajátékos foglalkozás, ahol különböző szituációs játékokkal mutattak be egy-egy konfliktus helyzetet, és volt amikor csak beszélgettek a családról, a nőkről. Minden alkalommal van egy kis harapnivaló, különleges szendvics, tea, limonádé. Terveznek operaházi programot, túrát, közös főzést. Részt kívánnak venni a település kulturális rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. A női klub létrejöttét plakátokon, a facebook-on és személyes megkeresés révén hirdetik. Van, aki elhozza lányát, szomszédasszonyát, barátnőjét. Minden eseményről fényképes beszámolót tesznek közzé a facebook oldalukra, sőt megalakult a női facebook csoport. A közösségfejlesztő kezdeményezés célcsoportja a kortalan nő; 18-70 éves korig. Falumúzeum-Fészerszínház A település Falumúzeuma 2008-ban került átadásra. A helyi önkormányzat egyik épületét, a volt iskolát kapta meg kezelésre a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület, amiből kialakították a múzeumot. Az egyesület tagjai szabadidejükben, önkormányzati segítséggel takarították, tették rendbe az épület első részét. A három helységből álló múzeumban ízlésesen berendezett szoba, konyha, asztalosműhely és egy ásványkiállítás is megtekinthető. A következő évben a múzeum udvarán különböző rendezvényeket szervezett az egyesület a Művelődési Házzal összefogva. Volt Múzeumok Éjszakája júniusban, Múzeumi Randevú augusztus 20-án, Múzeumok Őszi Fesztiválja októberben. Ezek a rendezvények azóta is folyamatosan megrendezésre kerülnek, beépültek a település kulturális programjai közé. 2009 nyarán, szintén helyi mesterek segítségével fölépült az udvaron egy gyönyörű kemence. A közösségi összefogás újabb szép példája a Fészerszínház fölépítése adományokból, helyi emberek kétkezi munkájából. Az ünnepélyes avatásra 2013 Pünkösd hétfőjén került sor, ahol bensőséges ünnepléssel köszönték meg az adományozók és az építők munkáját. Célcsoport a helyi lakosság 2-től 90 éves korig. Fontos küldetése a programnak az értékőrzés mellett a generációk közti távolság csökkentése, áthidalása. A helyi hagyományőrző tevékenységekre családokat várnak.

Intézményi képei

Intézmény letölthető dokumentumai