Zala Megye szakmai műhely – Söjtör

Zala Megye szakmai műhely – Söjtör

Cím: Közösségi Szolgálat, európai önkéntes szolgálat, önkéntes munka
Esemény helyszíne: IKSZT Söjtör
Esemény időpontja: 2015. március 30.
Részt vettek: 16 fő + előadók

Röviden elmondtam a mai nap programját és bemutattam az előadókat:Első előadás, az önkéntesség szerepe és lehetőségei a kulturális szervezetekben címmel hangzik el. Ebéd után az EVS-ről, majd az ifjúsági közösségi szolgálat alkalmazásának lehetőségeiről hallunk érdekes információkat. Minden előadást műhelymunka követ.

Befejezésként a Deák Kúria meglátogatását terveztük idegenvezetővel.

Varga Sipos Andrea az NMI Országos Önkéntességi Szakmai Központ szakmai vezetője sajnos nem tudott jönni, maga helyett Tokár Jánost ajánlotta, aki az Andrea által összeállított és átbeszélt anyagot adta elő, érdekesen.

Választ kaptunk azon fontos kérdésekre:

o Mi az önkéntesség?

Olyan egyénileg vagy csoportosan végezhető alkalmi vagy rendszerestevékenység, amelyet jó akaratbólvégeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

Minden olyan jó szándékú cselekedet, mely önzetlenségből és/vagy a közös érdeklődési kör gyakorlásának szándékából fakad.

o Mik az előnyei?

 • Segíti a társadalmi beilleszkedést
 • Csökkentheti a kirekesztődést és a szegénységet
 • Előmozdíthatja a foglalkoztatást
 • Jobbá teszi a környezetet és a közösséget

o Miért jó önkéntesnek lenni?

 • mert azt csináljuk, amit szeretünk
 • közösséghez tartozunk
 • új ismeretségeket kötünk, bizalmi kapcsolatok jönnek létre
 • közösen tanulunk, meglévő tudásunkat fejlesztjük
 • tapasztalatokat szerzünk

o  Valamint hogy jobb szerződéses önkéntesnek lenni, mint szerződés nélkülinek és hogy bárki lehet önkéntes.


Ebédre desszertkén kaptunk Deák-kiflit, ami Deák Ferencnek, Söjtör szülöttjének a kedvenc édessége volt. Eredeti recept alapján készítették el a diós – lekváros finomságot.

Egy rövidfilmet néztünk meg az önkéntességről, majd ezt követően hallhattunk az európai önkéntes szolgálatról.

Érdekes beszélgetés alakult ki arról, hogy ki hogy látja az önkéntes munkát a saját településén, hol, mennyire elfogadott. A résztvevők egyetértettek abban, hogy jelenleg főleg azon fiatalok önkéntesek, akiknek kell az igazolás. Megnéztük ennek törvényi hátterét is.

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről mely hatályos: 2015. I. 1-től, kimondja, hogy a „középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása”. ”a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben.” „ A közösségi szolgálat keretei között: a) az egészségügyi, b) a szociális és jótékonysági, c) az oktatási, d) a kulturális és közösségi, e) a környezet- és természetvédelemi, f) a katasztrófavédelmi, g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős, h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.”

Abban is egyetértettek, hogy kezdetben vonakodva jönnek az ifjak, aztán egyre nagyobb kedvvel. Sokan vannak közülük, akik később is visszajárnak, kérdezik, hogy miben segíthetnek, sőt hoznak magukkal másokat is. Ez nagyon jó, ebből is látszik, hogy az önkéntes munkának igenis van előnye minden fél számára.

Horváth Rita
a Zalai Civil Életért Egyesület elnöke szintén nemzetközi kitekintéssel kezdte, hiszen külföldön már jelentősebb tapasztalatai vannak a közösségi szolgálatnak. Kutatások támasztják alá, hogy a diákok jelentős fejlődést mutatnak öt területen:

 • önismeret és önbizalom,
 • az iskolához és tanuláshoz való hozzáállás,
 • állampolgári elköteleződés,
 • szociális készségek,
 • iskolai teljesítmény

Tehát hazai célként is fogalmazódik meg:

Segítse a gyermekek közösségeinek szerveződését, és közéleti cselekvését, valamint a közösségi és egyéni felelősségérzés, a szolidaritás érzésének kialakulását.

Erősítse a gyermekek esélyegyenlőségét célzó társadalmi törekvéseket a tanulás, a tehetséggondozás, a közélet, a játék, a szabadidő és a szórakozás területein. Védje és érvényesítse a gyermeki
jogokat.

Segítse a magyar nemzethez tartozás felemelő érzésének kialakítását a gyerekekben; másfelől működjön közre felvilágosult, modern, európai magyar állampolgárok nevelésében. Járuljon hozzá a gyermekeket megillető boldog gyermekkorhoz;

Az önkéntesség demokratikus értékei:

 • önbizalom, részvétel,
 •  felelősségvállalás,
 • együttműködés,
 • empátia,
 • érzelmi intelligencia, 
 • kommunikáció,
 • döntéshozatal,
 • problémamegoldást, 
 • kritikus gondolkodást,
 • kreatív gondolkodást, 
 • hiteles vezetői készségeket.

A hatása:

 • Különböző szektorok közti együttműködés erősödése
 • Generációk közti együttműködés, megértés kialakulása
 • Agresszivitás csökkentése a diákok között
 • Nyitottabbá válás nehéz helyzetekre
 • Életstratégia árnyaltabb kialakítása
 • Szociális érzékenység növekedése
 • Önkéntesség kultúrájának elterjedése

Mindenki egyetértett abban, hogy az önkéntesség jó dolog, a kezdeti tapasztalatok már most kedvezőek, és remélhetőleg ahogy egyre jobban beleépül a köztudatba, a hazai kultúrába, annál inkább érzékelhetők lesznek a fentiekben kifejtett értékek és hatások a fiatalok viselkedésében, hozzáállásában.

Az előadásokat követően megnéztük a közeli Deák Kúriát, Deák Ferenc szülőházát, ahol az idegenvezető kimerítő tájékoztatást adott és készségesen válaszolt a kíváncsi kérdésekre.

Kapcsolódó cikk.          

Letölthető előadások: IKSZ ELADS NMI , nkntessg - VSA - Zala megye                    

Söjtör, 2015. március 30.

Papp Ildikó
Nemzeti Művelődési Intézet
Zala Megyei Iroda