Lokális társadalomfejlesztés-helyi gazdaságfejlesztés - szakmai műhely Öskün

Lokális társadalomfejlesztés-helyi gazdaságfejlesztés - szakmai műhely Öskün

Előadás és műhelymunka keretében négy Veszprém megyei település vezetője és IKSZT munkatársa járta körbe a „Mi az, ami segíti, és mi az, ami gátolja a közösség fejlődését?” kérdéskört a Többcélú közösségi terek program megyei szakmai napján.

A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája 2014. november 24-én hétfőn az ösküi IKSZT-ben szakmai napot tartott a TÁMOP-3.2.3./B-12/1C-2013-0001 - Többcélú közösségi terek fejlesztése projekt nyertes szervezetek számára. A megyéből minden IKSZT vezető és település képviseltette magát. Nagyvázsonyról, Halimbáról, Eplényből és Ösküről is érkeztek partnereink.

Az esemény megnyitása és a projektismertetés során a résztvevők betekintést kaptak a szervezetfejlesztési célokat megvalósító projekt módszertani elemeibe, továbbá megismerkedtek azokkal a szolgáltatásfejlesztési modellekkel, amelyek helyszíni adaptációját megvalósíthatják, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei koordinátorainak mentorálása mellett.

Ezt követően Gyapay Zoltán a helyi civil élet meghatározó alakja, a település korábbi polgármestere tartott előadást. Öskü a Közép-Dunántúli régióban a Várpalotai kistérségben elhelyezkedő 2230 fős település, római katolikus és evangélikus vallási közösséggel. Avar kori sírmezőt is feltártak a község határában, majd a honfoglalás idején is letelepedtek a környéken az őseink: Ősbő vezér kapta meg a területet. Erről, Anonymus írása is bizonyítékul szolgálhat számunkra, mely szerint a vidéket az Ősbő nemzetség „szállta” meg. – mesélte Gyapay Zoltán.

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működéséről, az intézmény vezetője Horváth Péterné tartott részletes beszámolót. Az IKSZT 2011.07.31-én kezdte meg működését a régi iskola épületében. Az épület, a község legnevesebb szülöttének Tasner Antalnak a szülőháza volt, aki Széchenyi István személyi titkára volt 1848-ig, majd a Lánchíd Társaság titkára lett. A településen aktív civil élettel találkozunk.  Az Árvalányhaj Turisztikai Egyesület Hagyományőrző Csoportja és tagjai tevékenységében és alkotásaiban őrzi a népi kismesterségeket. Az Öskü Kertbarátok Egyesülete gyógynövény-termesztési-, gyűjtési-, feldolgozási-, valamint népi megelőzési és gyógyászati, természetgyógyászati hagyományt ápol. Az ösküi gyermek néptánccsoport az IKSZT-ben heti rendszerességgel találkozik. Az IKSZT épületében könyvtár, ifjúsági klubhelység, tornaterem és egy civil terem található, melyek folyamatos használatban vannak. Az intézmény TÁMOP 3.2.3 „B” komponensű pályázata 2015. júniusáig biztosított programokat. A településen több civil szervezet működik, programjaikat az IKSZT Civil termében tartják. Az intézményvezető képes bemutatójában ismertette azokat a tematikusan felépített programokat, amelyek minden hónap jeles napjaihoz és ünnepköreihez köthetően látogathatóak az IKSZT-ben.

„Mi az, ami segíti és mi az, ami gátolja közösség fejlődését?”- című előadás megtartás során Vágvölgyi Gusztáv azokról a fenntarthatósági kezdeményezésekről, a közösség szervezési és fejlesztési mintázatainak megosztásáról tartott előadást, amelyet szervezetük 2013-as kutatásai során tapasztalt. A szervezetfejlesztők összesen húsz helyszínen jártak az országban, ahol olyan közösségi alapú vállalkozások működnek, amelyek alulról jövő közösségi tervezéssel valósították meg elképzeléseiket. Visnyeszéplak, Somogyvámos, Alsómocsolád, Markóc, Gyűrűfű, Magfalva, Kunadacs, Esztergom, Galgahévíz, Gyúró, Nagyszékely, Mikóháza, Ruzsály, Bátor, Nyimi, Kolozsvár és Bócsa településen jártak „digitális látóúton” a résztvevők. Vendéglátóink az ösküiek hagyományos medvehagymás pogácsáját kóstoltatták a résztvevőkkel.

A résztvevőkkel elemeztük a közösségi tervezés lehetőségeit és nehézségeit. Megállapították, hogy a közösségfejlesztés hosszú – akár évekig tartó folyamat is lehet, melynek eredménye a közösen megfogalmazott problémák, és ezek közösségi megoldásán túl azért számos előnnyel jár, ezért mindenképpen érdemes foglalkozni vele. A településen élők közötti bizalom erősödésével a közöttük lévő kapcsolat, a kölcsönös segítségnyújtás erősödik. Megfogalmazták, hogy polgárok tudatosodása révén a közösségi döntési folyamatokban való részvétel nő, a folyamatok iránti elkötelezettsége és felelősségvállalása erősödik, az emberek közügyekbe való tevékenységét fokozza és képessé teszi a résztvevőket együttműködve problémákat megoldani. A résztvevők elemezték, hogy milyen is egy jó vezető? Előadóink a duális vezetés fontosságát hangsúlyozták és azt, hogy a stratégiai ember mellé mindig kell egy operatív személy, így biztosítva az eredményes munkavégzést. A TÁMOP elszámolásokat ismerve, ezt a tapasztalatot minden érintett kolléga megerősítette. A Párbeszéd-kör ismertetése során felmerült, hogy egy-egy IKSZT-nek milyen társadalmi küldetése lehet a helyi gazdaságfejlesztésben? Megállapítást nyert, hogy a koordináló és logisztikai szerep nélkülözhetetlen és beépíthető elem egy-egy intézmény küldetésnyilatkozatába.

 

A szakmai fórumon mindenki hasznos információkat kapott és lehetőség kínálkozott a személyes tapasztalatcserére is. A résztvevők a nap végén közösen tervezték meg a jövő évi szakmai fórum témáját. A program sikerét bizonyítja, hogy az érintett településekről mind a polgármesterek, mind az IKSZT vezetők, mind a civil és helyi intézmények képviselték magukat. A szakmai találkozó Veszprém megyében 2015. januárjában folytatódik, ahol az ifjúságfejlesztés kerül majd terítékre.

Letölthető meghívó: meghivo_osku_ikszt2

Közösségi vállalkozási modell letölthető előadás: Kzssgi vllalkozsi modell 2

Helyi gazdaságfejlesztés Nyíregyháza térségében letölthető előadás: Helyi gazdasg fejleszts

Közösségi minőség kutatás letölthető előadás: A kutats eredmnyei tblzatos_sk

Társadalmi vállalkozások mentorálásának letölthető kézikönyve

                                

 

A program a TÁMOP-3.2.3./B-12/1C-2013-0001 - Többcélú közösségi terek fejlesztése program keretében valósult meg.