Közösségfejlesztésről szólt a lábodi szakmai nap

Közösségfejlesztésről szólt a lábodi szakmai nap
2015. július 30-án a közösségfejlesztésé volt a főszerep Lábodon. A szakmai műhely résztvevői aktív műhelymunkát folytattak az IKSZT-k módszertani segítése érdekében.

Róka Ottóné a lábodi IKSZT-vezetője fogadta a résztvevőket, oldalán a település szinte minden érdeklődőjével. A nagyszámú helyi részvétel is mutatta: szükség van a módszertani segítségre annak érdekében, hogy a település lakosságának bevonásával a közösség valóban összetartó, közös célokért aktívan tevékenykedő csapattá szerveződjön.

A művelődési ház vezetője bemutatta a települést, a művelődési házat, valamint a településen található kulturális tereket. Jellemezte a település lakosságát, civil életét, közösségi tevékenységeit, felvázolta együttműködését a helyi civil szervezetekkel.

Holczmann Zsoltné a Szőlősgyörökért Kft. ügyvezetője megosztotta a résztvevőkkel a közösségi terekben történő közösségfejlesztés elméleti tudnivalóit, bemutatta Szőlősgyörökön elért eredményeit, valamint bemutatta a közösségi tervezés folyamatát. Szó esett a közösségfejlesztés kialakulásáról, gyökereiről, a közösségfejlesztés jellemzőiről, az alkalmazható módszerekről és eljárásokról.

A szakmai nap közös beszélgetésén együtt kerestük a megoldási lehetőségeket a hatékony közösségfejlesztésre.

Letölthető előadás: Kzssgfejleszts elmlete vgleges

Kapcsolódó cikk.

Takács István