Fókuszban a könyvtár és az érték a sárszentmihályi IKSZT-műhelyen

Fókuszban a könyvtár és az érték a sárszentmihályi IKSZT-műhelyen

A könyvtár és az érték témája köré szerveződött tartalommal került sor a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodája, valamint a Sárszentmihályi Integrált Közösségi Szolgáltató Tér közös szakmai műhelyére 2015. március 25-én, Sárszentmihályon a TÁMOP-3.2.3./B-12/1C-2013-0001 többcélú közösségi terek fejlesztése projekt keretében.

A rendezvény megnyitója után Papp Erzsébet települési könyvtáros röviden bemutatta a házigazda IKSZT tevékenységét, majd Bognár Noémi Erika és Jávorka Brigitta, a Könyvtári Intézet munkatársai ismertették az általuk kidolgozott, könyvtárral kapcsolatos szolgáltatásfejlesztési modelleket, melyekből minden jelenlévő hasznos ötleteket meríthetett az olvasáskultúra fejlesztésére, valamint könyvtári rendezvények szervezésére vonatkozóan.

Az előadásokat követő műhelybeszélgetés során kicsit kitágították a témát a jelenlévők: többek között felmerült az aktuális, e-könyvek kontra papírkönyvek dilemma, kézírás és megszüntetésének problematikája - ” a kiszorítják-e az e-könyvek a papír könyveket” - kérdéskör, a könyvtárak átalakuló szerepe a modern világban, az elektronikus könyvek kölcsönzésének lehetőségei – Eldorado program és természetesen a KSZR rendszer előnyeiről, valamint azokkal kapcsolatos rendezvénytípusokról, rendezvényekről is megindult egy tapasztalatcsere.

A jóízű és bőséges ebéd elfogyasztását követően az értékőrzés került a további munka fókuszába, mégpedig Sotkó Levente, a Nemzeti Művelődési Intézet Módszertani Fejlesztési Osztályának osztályvezetője vezetésével, aki röviden ismertette a Nemzeti Művelődési Intézet tevékenységét, valamint az értékek feltárására és gyűjtésére vonatkozó törvényi hátteret.

 
Ezt követően a téma gyakorlati megközelítéseként a Sukorói Értéktár bizottság két tagja mutatta be a településükön végzett ilyen irányú munkát, illetve Papp Erzsébet sárszentmihályi könyvtáros is szemléltette az általa gyűjtött, elsősorban helytörténeti, helyismereti jellegű értékeket.


A műhelymunka során a mediátor segítette a jelenlévőket a további irányok, a jövőbeli célok és feladatok megfogalmazásában, melynek köszönhetően a jelenlévők fejében a műhely végére kiforrott és rögzült ama felismerés, hogy a helyi érték nem azonos a helyismereti, helytörténeti anyagokkal, épített és természeti értékekkel, annál sokkal-sokkal több. A program ezen szakasza végül a helyismereti gyűjtemény meglátogatásával zárult.


A résztvevők végül visszatértek még egy közösségfejlesztéssel kapcsolatos beszélgetésre, mely során ismét hasznos ötleteket kaptak a jelenlévők az alkalmazható és alkalmazandó módszerek tekintetében, kiemelve a bevonás fontosságát és eredményességét.

Összességében egy hasznos információkkal, ötletekkel, tapasztalatokban gazdag napot zártunk, és az előadóknak hála valóban végbement a jelenlévőkben a szemléletváltás mind a könyvtári funkciók, mind az értékek tekintetében.

Letölthető előadások: Sarszentmihaly_NMI_KI_konyvtari_modellek , Sotk Levente Attila - Helyi rtktrak mdszertana , Sotk Levente Attila - Kzssgek mveldse kzssgek fejldse

Kapcsolódó cikk.