Fiatalok az IKSZT-kben ifjúsági képzés

Ifjúságfejlesztés modell adaptációs rendezvénye

Gersekaráton ezen a hétvégén ismét fiatalokkal lesz tele az IKSZT. A 2015. július 31-augusztus 2-ig megvalósuló Ifjúsági képzés általános célja a településen élő fiatalság összetartozásának erősítése és kapcsolatépítés más települések ifjúságával. Konkrét célja a Gersekaráti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tevékenységének bemutatásával az ifjúsági önkormányzatiság népszerűsítése a helyiek és a más településről érkezők körében, valamint a 15-25 év közötti fiatalok bevonása a korosztályi közéletbe.

Konkrét téma: A gyermek és ifjúsági érdekképviseletek megalakulását és működését segítő tevékenység; forrásszervezés, (pályázatírás-különös tekintettel az Európai Uniós források igénybevételére való felkészülésre, adományszervezés), rendezvényszervezés.

A 3 napos képzés főbb célkitűzése a településen élő fiatalság összetartozásának erősítése, a 15-25 év közötti fiatalok bevonása a korosztályi közéletbe, illetve kapcsolatépítés a szomszédos és más települések ifjúságával. A képzés során olyan ismeretszerzési lehetőségek nyílnak a résztvevők számára, amelyek nagyban segítik saját és közösségi életük jobb megélését.  A Gersekaráti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖ) tevékenységének bemutatása révén olyan jó gyakorlatokat kíván átadni, amellyel eredményesebbé válik a különböző településeken a fiatalok elérése és a közösségi életbe való bevonása. A Gersekaráti fiatalok kezdeményezésére került benyújtásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Gyermek – és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatására a „Fiatalok az IKSZT-kben – Tudástármegosztás II” című pályázat. A projekt előzménye egy 2012-es hasonló program volt. Jelen programsorozat 2 fő részből áll, egyrészt 5 alkalomból álló szakmai találkozó sorozatból; másrészt egy 3 napos ifjúsági képzésből.

Szakmai találkozók - tapasztalatcserék 5 együttműködő (Bögöte, Nádasd, Oszkó, Rábahidvég és Gersekarát) település IKSZT ifjúsági közössége között zajlik majd. Célja Vas megye 3 különböző járásában (Vasvári, Körmendi és Sárvári) élő fiatalok kapcsolatainak erősítése, a résztvevő fiatalok önismeret-, és személyiségfejlesztése, készségfejlesztése. A projektben együttműködő 5 település IKSZT-jében tevékenykedő fiatalokkapcsolatának kialakítása, fenntartása és elmélyítése, a fiatalok bevonásának erősítése és a társadalmi részvételnövelése a fiatalok körében. A programsorozat témája: Az együttműködő települések IKSZT működtetőinek képviselői, munkatársai és a közösségi térben működő ifjúsági közösségek képviselői részvételével egy - egy helyzetfeltáró és bemutató beszélgetés szervezése.  Ezek alapján a rendelkezésre álló adottságok, lehetőségek, források feltérképezése, továbbá az együttműködés kidolgozása.   A szakmai napon részt vesznek ifjúsági szakemberek is, akik tájékoztatást adnak aktuális szakmai és támogatási lehetőségekről; ismertetést adnak non formális pedagógiai módszerekről. A résztvevők tervezett létszáma: településenként 5 – 5 fő, ebből 4 – 4 fő 15 – 25 év közötti fiatal és 1 – 1 fő ifjúságsegítő (ő lehet idősebb is).