Értéktáras ötletbörze Nyírkércsen

Értéktáras ötletbörze Nyírkércsen

A Nemzeti Művelődési Intézet TÁMOP-3.2.3./B-12/1C-2013-0001 azonosító számú, Többcélú közösségi terek fejlesztése című projektje keretében, az Értékőrző szolgáltatásfejlesztési modell megvalósítását támogató adaptációs rendezvényre került sor 2015. június 15-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található Nyírkércs Integrált Közösségi és Szolgáltató Terében.

A Nemzeti Művelődési Intézet Sz-Sz-B Megyei Irodájának kulturális koordinátora és az IKSZT szakmai vezetője azzal a nem titkolt szándékkal hívta életre ezt az adaptációs rendezvényt, hogy a település civil szervezeteink és intézményeinek képviselői átfogó képet  kapjanak az értéktárak kialakításával kapcsolatban. A beszélgetés célja mindenképpen az volt, hogy az Értékőrző szolgáltatásfejlesztési modell megismerése mellett a Nemzeti Művelődési Intézet Sz-Sz-B Megyei Irodája a gyakorlatban is segítse a települési értéktár létrehozását valamint a helyi értéktár bizottság megalakulását. Az IKSZT szakmai vezetője már a kerekasztal beszélgetés előtt személyesen kereste föl a civil szervezetek és intézmények vezetőit, tagjait és egyéni beszélgetés keretében is megvitatták a témában rejlő lehetőségeket. A kerekasztal beszélgetésen végül egy nyolc fős társaság gyűlt össze, köztük természetesen a település polgármestere, az iskola, az óvoda és az Idősek Otthona is képviseltette magát. A beszélgetés a Kerekperec Hagyományőrző Csoport eddigi munkájának bemutatásával vette kezdetét. Bíróné Vági Ildikó előadásából megismerhettük a nyírkércsiek eddigi hagyományőrző, hagyományápoló tevékenységét. Az elhangzott ismertető előadás után gyorsan ötletbörzébe ment át a beszélgetés. Hiszen egyszer már összegyűjtötték a nyírkércsiek által írott verseket, jó lenne ezt a gyűjtőmunkát folytatni.

A helyi tehetséges fiatalok alkotásaiból összeállított kiállítás kifejezetten erre a beszélgetésre állt össze. Az IKSZT nagytermének falait szebbnél – szebb rajzok díszítették. Ezekkel a fiatalokkal nagy terveik vannak, hiszen szeretnék, ha a település meghatározó épületeit is papírra vetnék az ifjú művészek. A nyírvasvári szakmai műhely hozadékaként tervezési fázisban van a nyírkércsi fiatalok kiállítása a Köz-Pont Ifjúsági Egyesület nyíregyházi székhelyén. Sorban jöttek az ötletek pl. a térségjáró kisvonattal kapcsolatban felmerül a gondolat, hogy milyen jól lehetne használni a környék természeti értékeinek megismerésére, hiszen ilyen csak nekik van a környéken. Esküvői képeket szeretnének összegyűjteni és ebből kiállítást rendezni. Élővé tenni a tájházat, használni a kemencét, feleleveníteni Nyírkércs gasztronómiai örökségét. Összegyűjteni a Nyírkércsi Krónika eddigi kiadásait. Korábbi települési eseményekről fotókat, videókat gyűjteni és mindezekbe természetesen bevonni a lakosságot. Tematikus gyűjtőmunkát folytatni ezzel kapcsolatban, ahol az eseményeket is megpróbálják majd krónikaszerűen leírni. Ezek voltunk 2015-ben: dokumentálni a jelent, ami másnak a múlt lesz egyszer.

Miközben Máté Krisztina kolléganőmmel igyekeztünk elméleti és gyakorlati ismereteket átadni a helyi értékek felkutatásának és megőrzésének témakörében éreztük, hogy ez valami más. Nyírkércsen nem fogunk kizárólag a múltban és annak értékeiben elmélyülni, sokkal inkább élnek a jelenben felismerve annak értékeit. A jelennel kapcsolatban fontos és meghatározó gondolatok hangzottak el a résztvevők szájából: „értéktárba az fog bekerülni, ami nekünk fontos. Értékünk a közösség. Önmagában egy intézmény vagy civil szervezet sem képes nagy dolgokra, de együtt már igen.” Nagy szavak ezek egy nyolcszáz lakossal rendelkező település nyolc fős kis csapatától, de az összefogás és a közösség ereje nagy dolgokat képes véghezvinni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a beszélgetés után négy nappal megalakult Nyírkércs Község Értéktár Bizottsága az IKSZT szakmai vezetőjének elnökségével.

Kapcsolódó cikk.

2015. június 25.