BESZÁMOLÓ A KŐVÁGÓSZŐLŐSI IKSZT SZAKMAI MŰHELYRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐVÁGÓSZŐLŐSI IKSZT SZAKMAI MŰHELYRŐL

„Az indikátor szebbik oldalán” Ezzel a címmel rendezte meg Kővágószőlősön a III. Baranya megyei Szakmai Műhelyét, Többcélú közösségi terek fejlesztése című projektjében a Nemzeti Művelődési Intézet 2015 május 21-én a Jakab-hegy lábánál, a Mecsek-hegység nyugati csücskében, a Buzás Andor Művelődési Ház és IKSZT közreműködésével.

A Nemzeti Művelődési Intézet IKSZT-ket megcélzó tavalyi országos kutatása alapján, az ifjúságügy az a terület, amelyet a megkérdezett szakemberek legnagyobb arányban (72%) fejleszteni kívánnak. Baranya megyében sincs ez másképp. Idei első szakmai napunkat ezért az ifjúságnak szenteltük, annál is inkább mert az ifjúság integrálása az egészséges helyi társadalom alapvető ismérve, s a feladat amilyen szép és fontos, éppolyan nehéz is.

Intézetünk ez alkalommal a Támop 3.2.3 konstrukcióban kedvezményezett IKSZT-k számára, a fent hivatkozott projektben olyan módszertani anyagot, szolgáltatásfejlesztési modellt mutatott be, amit szakterület kiváló szakértői alkottak meg, s ami áttekintést, összefoglalást, példatárat kínál ehhez a munkához. E szolgáltatásfejlesztési modell tesztüzemének része volt a Kővágószőlősi műhely is.

Kővágószőlős Község Önkormányzata, mint IKSZT-címbirtokos szervezet nevében Bozó Sándorné, a település alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy nagyon büszkék a megújult művelődési házra, a benne folyó magas színvonalú munkára és a falu aktív civil életére, végezetül eredményes munkát és kellemes időtöltést kívánt mindannyiunknak.

Az első előadást a megyei kulturális koordinátor Kovács Gábor (jómagam e cikk szerzője) tartotta meg. Előadásom inkább tájékoztató volt a projektben végzett kutatás előzetes eredményeiről. Sikerült egy országos pillanatfelvételt bemutatni, ami alapján minden IKSZT munkatárs gondolatban el tudta helyezni magát, munkáját, települését az országos átlaghoz képest.

A kutatás záró megállapítása a következő volt: „A kapott eredmények alapján az átlagos IKSZT olyan intézmény, ahová jó bejönni, kedves és hozzáértő munkatársakkal rendelkezik, jók a programjai, de nem elég színes a kínálata, pezsgő benne az élet, s az ember nem igazán ugrik be csak úgy, a társaság kedvéért.” Ezt a jelenlévők sem cáfolták, egyrészt mert az összkép mindenképpen pozitív, másrészt pedig éppen azok voltak jelen, akik jól tudták, hogy a szolgáltatásokat fejleszteni, javítani kell, mégpedig folyamatosan.

Mindezek után át is adtam a szót Varga Ervinnek, Buzás Andor Művelődési Ház nemrég leköszönt vezetőjének, aki azonban maradt a településen csak immár körjegyzőségen dolgozik, de munkájával továbbra is segíti utódját. Kérésünkre most még egyszer bemutatta az általuk végzett szerteágazó közművelődési tevékenységet, melynek a színházi előadás, az író-olvasó találkozók, a község híres szülötteinek bemutatása éppúgy része, mint a jeles napok méltó megünneplése. Szó esett Kővágószőlős történetéről, a Jakab-hegyhez kapcsolódó legendákról, az uránbánya örökségéről, az ökoturizmus lehetőségeiről is. Külön kitért az alpolgármester asszony által is méltatott civil együttműködésre. A házban számos szervezet talált otthonra és komoly munkájuk van a Kő Fesztiválban, és a Zöldút mozgalomban is. Pályázati elszámolási ügyekben bizalommal fordultak a környékbeli civilek és IKSZT-k eddig is Varga Ervinhez, aki ezt a tevékenységet immár a körjegyzőségen végzi tovább. Utódja Magusics Éva, két közösségi munkás segítségével folytatja a megkezdett munkát, ehhez a Nemzeti Művelődési Intézet is igyekszik minden szakmai segítséget megadni.

Az alapos ismerkedés után Balogh Anikó az Alsómocsoládi Faluház önkéntese következett, aki többek közt, mint közösségfejlesztő, ifjúsági szakember, tréner és tanácsadó volt jelen, de ezen kívül elsőrangú előadó is. Az Alsómocsoládi Faluház, az elérhető legmagasabb pályázati pontszámmal nyerte el az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) címet, s maximalizmusukból azóta sem engedtek.

Balogh Anikó prezentációjában az IKSZT program és az ifjúsági irodák által megkövetelt, illetve ajánlott személyi és tárgyi feltételeket részletesen ismertette, bemutatta az ifjúsági szolgáltatások teljes körét, példákat hozott a kistelepülésen megvalósítható programokra, bemutatta a szakma etikai kódexe alapján az alapelveket. Külön kitért az IKSZT-k beszámolási kötelezettségére, vagyis, hogy melyik program, milyen feltételekkel hova számolható el, s hova nem. Az előadás interaktív részében leginkább praktikus kérdések merültek fel, megbeszéltük, hogy ma már az informatikai szolgáltatások lehetővé teszik, hogy az ifjúsági információs pontok és tanácsadó irodák közös adatbázisból dolgozzanak, s mindenki egy megbeszélt részterületet frissítsen folyamatosan (például: pályázatok, munkavállalás, ifjúsági programok, pályaválasztás, mentálhigiéné, stb.), nem kell minden irodának (IKSZT-nek) a teljes információs törzset naprakészen tartania. Részletesen kitértünk arra is, hogy milyen típusú rendezvények jogdíjkötelesek (pl: filmklub, diszkó), s ezeket hogyan kell adminisztrálni.

A délelőtt gyorsan eltelt, s mielőtt az ebéd után visszatértünk volna a nap témájához, Váradi Judit, a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Irodájának irodavezetője is köszöntötte a jelen lévő kollégákat és tartott egy rövid tájékoztatást az aktualitásokról.  Ismertette az iroda éves munkatervét, beszámolt a kulturális statisztikák beérkezési arányáról, jellemző problémáiról. Kérdések leginkább a kulturális közfoglalkoztatással kapcsolatban merültek fel, hiszen sok közösségi munkás dolgozik IKSZT-ben.

Az önkormányzati konyhán készített kiváló ebéd elfogyasztása közben élénk eszmecsere és ötletbörze alakult ki, szinte minden kollégának volt kérdése a Baranya Megyei Iroda munkatársaihoz, vagy Balogh Anikóhoz.

A délutáni műhelymunkában meghívott előadónkon kívül Spirk Nikoletta a Nemzeti Művelődési Intézet
Baranya Megyei Irodájának munkatársa is segítségünkre volt. A résztvevőket településenkénti csoportokra osztottuk, aki egyedül érkezett a mellé a Baranya Megyei Iroda egyik módszertani asszisztense került és a somogyi kulturális koordinátor, Takács István kollégám is kapott facilitátori feladatot. A következő lépésben az Ifjúságfejlesztési modellből vett rövid listát adtunk a részvétel fokozatairól a csoportok számára:

  

7. A fiatalok döntenek

6. A felnőttek átadnak bizonyos döntési jogokat

5. A felnőttek s a fiatalok közösen döntenek a fiatalok kezdeményezéseiről

4. A fiatalok képviselői részt vesznek a felnőttek javaslatairól szóló döntésekben

3. Kikérik a fiatalok véleményét

2. Meghallgatják a fiatalok véleményét

1. Tájékoztatják a fiatalokat, meghatározzák a feladataikat

                                                                                              (Kovács Erzsébet, 2010)
  

Ezen a listán alulról felfelé haladva el kellett helyezniük saját településüket, s egyúttal meg kellett tervezni, milyen konkrét tevékenységgel tudnának egy, vagy több fokozattal feljebb kerülni a listán. Mindezt pedig nagyméretű papíron jelenítették meg és élőszóban mutatták be. Elmondható, hogy a társaság remekül szórakozott, miközben intenzíven dolgozott, s ez alkalommal a jelen lévő fiatal kollégák valódi meglepetéssel tudtak szolgálni: felhasználva a nap során elhangzott információkat kiváló beavatkozási tervekkel álltak elő, melyekkel a nagyobb tapasztalattal rendelkező IKSZT-munkatársakat is lelkesítették.

A cím, „Az indikátor szebbik oldalán” épp arra utal, hogy az IKSZT-k ifjúsági feladatainak eredményességét nagyon nehéz számokba foglalni, mert ez nem elsősorban a fiatalok számára szervezett rendezvények számát és látogatottságát jelenti, hanem az öntevékenységet és együttműködését egy nagyobb közösség keretein belül.
 
Zárásként a Kővágószőlősi Önkormányzat lehetővé tette, hogy a műhely résztvevői meglátogassák az Uránbányászati gyűjteményt. Igazán nagyszerű élményben volt részünk. Kővágószőlős identitásának fontos része a ma is élő bányászhagyomány, a gazdag anyag, a hozzá kapcsolódó számos élő emlék és a Varga Ervin remek tárlatvezetése nagyszerű búcsúemlékkel látta el a szakmai műhely résztvevőit.
 

Letölthető előadás: Gyermek ifjsgi s sport szolgltatsok_IKSZT_2015. ,  Szakmai_muhely_kovagoszolos_kutatasi_eredmenyek_20150521

Kapcsolódó cikk.

Kovács Gábor
kulturális koordinátor
Nemzeti Művelődési Intézet
Baranya megye