AZ IKSZT-K KAPSZAPERI SZAKMAI MŰHELYE IFJÚSÁGÜGY ÉS OLVASÁSFEJLESZTÉS TÉMÁBAN

AZ IKSZT-K KAPSZAPERI SZAKMAI MŰHELYE IFJÚSÁGÜGY ÉS OLVASÁSFEJLESZTÉS TÉMÁBAN

A Nemzeti Művelődési Intézet Többcélú közösségi terek fejlesztése című, TÁMOP-3.2.3./B-12/1C-2013-0001 azonosító számú projektje keretében a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei irodájának szervezésben a kaszaperi Közösségi, Közművelődési Színtér és Könyvtár munkatársaival együttműködésben szakmai műhely zajlott Kaszaperen 2015. augusztus 5-én a könyvtár termében.

A program két fő témakör köré szerveződött:

fiatalok bevonása, ifjúsági munka

Jó gyakorlatok bemutatása, problémafeltárás, projektötlet generálás

OLVASÁSFEJLESZTÉS, OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTÉS

Tapasztalatok, bevált módszerek 14 települést összefogó könyvtári munka kapcsán

Mindkét téma szervesen kapcsolódik az IKSZT-k szakmai feladataihoz, céljaihoz, a településen ellátott tevékenységéhez.


Az ifjúságügy, mint téma indokoltságát az adta, hogy a legtöbb IKSZT szembesül a fiatalok bevonásának nehézségeivel. A téma kapcsán Ament Balázs ifjúságsegítő szakember, a Mi egy Másért - Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület elnöke segített az ifjúsági munka mélyebb megértésében. A téma kapcsán sikerült néhány települési fiatalt is bevonni, akik véleményükkel segítették terület árnyaltabban megközelítését.


Az olvasásfejlesztés, olvasásnépszerűsítés témaválasztását az indokolta, hogy Békés megyében a projekt valamennyi együttműködő partnere választott és elindított olvasásfejlesztéshez, olvasásnépszerűsítéshez kapcsolódó szolgáltatásfejlesztési folyamatot, melyeket a projekt végeztével hosszú távon fenn kívánnak tartani. A programelem célja az volt, hogy további ötletek, javaslatok, tapasztalatok megosztása elősegíthesse a további munkát. A téma előadója Albertus László a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár vezetője, aki a KSZR rendszer révén 14 települést összefogó könyvtári munka kapcsán osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel.


Mivel az IKSZT-k tevékenységében nagyon hangsúlyosak a kézműves foglalkozások, játszóházak egy lelkes kézműves szakember, Dunainé Pszota Mária közreműködésével egy kreatív programelem is beépült a programba, stílusosan, a hely hangulatához illeszkedve, könyvek, papír újrahasznosítás témában, minden résztvevő megelégedésére.

Szerző: Lipták-Belányi Barbara

Letölthető előadások: segédanyag

Kapcsolódó cikk.