A fülöpi IKSZT szakmai műhelynapja

A fülöpi IKSZT szakmai műhelynapja

A Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar és Szabolcs – Szatmár - Bereg megyei módszertani irodája, valamint a fülöpi IKSZT szakmai műhelynapot tartott 2015. március 25-én 10.00 órától a fülöpi IKSZT-ben „Közművelődési programok generálása helyi erőforrásokra építve” címmel, melya TÁMOP-3.2.3./B-12/1C-2013-0001 – „Többcélú közösségi terek fejlesztése” projekt keretében valósult meg.

A „Közművelődési programok generálása helyi erőforrásokra építve”című műhelynapnak a Fülöpi művelődési ház díszterme adott otthont. A meghívottakat Hutócki Péter, Fülöp község polgármestere köszöntötte. Előadása kiterjedt a település gazdasági viszonyaira, kulturális természeti, adottságaira, rövid és hosszú távú terveire, fiataljaik települést szolgáló munkájára. Ezt követően a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar megyei iroda vezetője, Angyal László előadásában kitért arra, hogy a megyei módszertani iroda számára milyen kihívást jelent az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek szakmai munkájának támogatása, milyen eredményeket ért el az iroda a közösségi művelődés szemlélet elterjesztésében. Hangsúlyozta a közösségi munka, közösségi tervezés és a helyi közösségépítés fontosságát, majd néhány aktuális, a közművelődés intézményrendszerét, és a közművelődési szakmát érintő információval zárta előadását.
 

Az aktuális projektekhez szükséges forrásszervezés lehetőségeiről Hamvas László, a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület elnöke szólt, aki részletesen felvázolta a klasszikus civil szervezetek és az új típusú nonprofit szervezetek, az állami és magán támogatás hasonlóságait és különbségeit, s az önkéntesség konstruktív hatásait a társadalmi együttműködésre és a forrásszerzés szempontjából sem elhanyagolható tényezőre. A lehetséges forrásokat állami, magán és gazdasági tevékenységből származó támogatások tekintetében vizsgálta, s szűkítette tovább tárgy specifikusan. Gondolatait azzal a megerősítéssel zárta, miszerint az ötletek kivitelezését gondos előkészítés és megalapozott tervezés kell, hogy megelőzze.  A rövid szünetben a résztvevők helyi termelő által előállított disznótoros finomságokat kóstolgathattak, majd ismét Hamvas László folytatta előadását a „projekttervezéstől az adománygyűjtésig” címmel. Ezt követte M. Tóth János prezentációja  „A Kukucs program Balmazújvárosban - kulturális helyi értékekről a turizmus tükrében” címmel. Feltáró jelleggel vizsgálta a kultúra fogalmát, értelmezési lehetőségeit, mibenlétét, kitért a helyi értékek ismeretének és ápolásának és teremtésének fontosságára a helyi közösségeken keresztül. A kulturális turizmus jelentőségét a helyi társadalom értékein, a hit, a művészet, az erkölcs, a törvény, a szokás, hagyományokon keresztül érzékeltette. Hangsúlyozta, hogy az értékfeltárást követően pályázatok útján kell keresni azok érvényesülési lehetőségeit. Később a helyi közösségek felbomlásának reális veszélyeiről ejtett szót, ezen keresztül a fiatalok aktivitásának jelentőségére világított rá, miszerint a fiatal generáció a nemzet hagyományaink és kulturális értékeink örököseként értelmezhető, s ez által fontos és komoly jelentőséget kap bevonásuk az őket is érintő programokba. A KuKucs program egy olyan turisztikai termék, ami magában foglalja a helyi és a közművelődés által képviselt értékeket, a kézművesség, és a civil szervezetek által képviselt javakat is.

A finom, házi készítésű hurka-kolbász, és székelykáposzta elfogyasztása után, melyet a település egyetlen kistermelője, aki mangalica tartással foglalkozik állított elő „Közösségfejlesztés az ifjúsági korosztályban” címmel, Vince Béla közösségfejlesztő, a Más- Mozaik Szociokulturális Egyesület elnökének előadása követett. A ráhangolódást néhány energetizáló, felpörgető gyakorlattal segítette, melyek, mint módszerek kiválóan alkalmazhatóak minden közösségben. Beszélt az önmagát fejlesztő közösség feltételeiről, a modern közösség ismérveiről, a közösség által vezetett fejlesztés folyamatáról, a helyi nyilvánosságot generáló módszerekről, együttműködést fejlesztő módszerekről, aktivizáló lehetőségekről az ifjúságra fókuszálva. A résztvevők közösen elkészítették saját tankatalógusukat, melyből kiderült, hogy bőven összejöhetne egy csoport az angol nyelv tanulására és az is, hogy mennyi rejtett tudás van az IKSZT munkatársai körében, melyek alkalmazása akár egy teljes év programját képezhetné a közösségi terekben. 


A műhelynapot a megjelentek nagyon értékesnek, módszerek tekintetében nagyon hasznosnak ítélték meg a közös értékelés során.  Többen a szakmai műhely előadóit saját közösségükbe is meghívták előadás illetve tréning tartására. Közösen fogalmazódott meg az az igény is, hogy jó lenne több ilyen szakmai műhelyt szervezni, mely egymás munkájának jobb megismerését és a jó gyakorlatok cseréjét is folyamatosan szolgálhatná.

Letölthető előadások: Kzmveldsi programok_helyi erforrsok_KuKuCS , Kzssgfejleszts az ifjsgi korosztlyban , forrasszerzes_hl

Kapcsolódó cikk.